Rezistans ak mod batay kont kolon blan yo

Depi le yo  fin kapte yo ak laso  sou te d Afrik, fi yo te reziste, jan yo te kapab. Gen  plizye ki telage tet yo nan lanme pandan yo te nan ti kannot la ki pou te mennen yo nan gwo bato negriye ki ta pral mennen yo Sendomeng. Gen fi ki te pito jete pitit la le yo fin akouche tan pou yo leve  esklav. Gen dot ki te lage ko yo nan mawonaj.