8 mas Jounen Entènasyonal Fanm

 
Nan ane 1910 nan vil Kopennag , Konferans Entenasyonal Fanm Sosyalis yo, pwopozisyon pou yon jounen entenasyonal fanm te fet. Moun ki te nan tet konferans sa a se te Clara Zetkin.  Konferans sa a te rasanble  plizye gwoup fanm ki t ap lite pou fanm gen menm dwa ak gason depi nan kondisyon travay ak dwa pou vote. Lenin te premye deklare pou gouvenman fete fet sa a nan lane 1921 nan peyi Larisi. Nan lane 1977,oganizasyon  Nasyon Zini vin mete dat sa a ofisyel e mande chak peyi selebre jounen sa a.