Articles

Temwanyaj

 
Vi Pwofesyonèl
Malgre  anpil pwogre rive fet sou kesyon kapasite pou yon fi ouswa gason chwazi metye li vle, anpil moun kontinye ap rannlavi a difisil pou moun ki chwazi metye fi pa abitye fe.Konsa menm  fason yorele metye a montre sa.Egzanp: Kawotchoumann, bamann, mis; doktè, jadinyè danfan,eksetera
M.A ap soti nan lakou lopital jeneral, blouz li sou bra li ak mari li k ap akonpaye l . Plizyè moun li kwaze salye mari a ak yon bonjou doktè.
S.L fèk gradye enjenye. Li rakonte pandan 5 ane etid yo jan ti mesye yo, li te sèl fi nan pwomosyon l  te pran abitid , sitou lè li te fèk kòmanse, di betiz sal pou yo wè reaksyon li.